Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szerződés tárgya

 A www.gabrielcsokolade.hu/webshop internetes áruházában található valamennyi termék megvásárlására.

A megrendelés elküldésével és annak a Szántó Tibor.com email által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre:

Gabriel Bonbon Kft.
7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 8.
Cégjegyzékszám: 17-09-009090
Adószám: 23774849-2-17
Eu adósz: HU23774849
Bankszámlaszám: 71800109-11157474-00000000

mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint: A Szállító köteles posta vagy futárszolgálat útján a Vevő által a kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni.
Valamely okból kifolyólag a szolgáltató nem tudja szállítani a megrendelt árút, köteles írásban azt jelezni a vásárlónak.
A megrendelt árút a vevő köteles átvenni és kifizetni.
A megrendelt árút a vevő visszamondhatja plusz költség nélkül a kiszállítás megelőzően.

A lemondást írásban jelezheti a visszaigazoláskor megkapott címen.
Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Dombóvári Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat nem iktatjuk.

Fogyasztói kifogások kezelése

A vásárló kifogásaival, panaszaival a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

Szavatosság, elállás joga.

Szavatosság:
A szavatossági igények érvényesítése során az 1959. évi IV. törvény a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet rendelkezései az irányadók.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs lapján jelöltük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég központjába történő visszaszállítás esetén. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

A Gabriel Bonbon Kft. nyolc munkanapon belüli indoklás nélküli elállási jogot biztosít. A terméket csak akkor áll módunkban visszavenni, ha sértetlen csomagolással rendelkezik. Elállás esetén az értékesítő a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti. Az elállás miatt felmerült költségek rendezése a távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján történik. Amennyiben a törvénytől eltérő szavatosságot, vagy jótállást biztosít az eladó, minden esetben az értékesített termék információs lapján teszi közzé.


Az elállás során:
– a vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget
– előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna
– az árucikk csak az eredeti csomagolásban, az eredeti okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza

Az eladó visszatérítés előtt ellenőrzi minden esetben az árút.
A fogyasztó kifogásait a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.

0
    0
    Kosár